(Nhân viên, người lao động có thể đóng góp ý kiến về Công ty bằng cách click vào Hộp thư góp ý để Công ty ngày càng phát triển)

hộp thư góp ý
Information management
Ban Giám đốc

nguyễn quốc đăng
Phó Giám đốc

Điện thoại: 0962.31.7079- Email: paul.vinut@gmail.com
Phòng Kế toán

Nguyễn Lê Kim Trang
Kế toán trưởng

Điện thoại: 0908132486– Email: trangnguyen@namsaofood.com

Phòng Nhân sự

nguyễn việt tuấn
Phụ trách nhân sự

Điện thoại: 0986555071- Email: tuannguyen190993@gmail.com

Lê Thị Vi
Phụ trách lưu trử số - nv văn phòng

Điện thoại: 0389731679- Email: lethivi210600@gmail.com

Bộ phận Kế hoạch

Phạm Thị Thu Huyền
Phụ trách Bộ phận

Điện thoại: 0986046302– Email: thuhuyens309@gmail.com

Bộ phận Kho bãi

Lê Thị Kim Chung
Kế toán TT & Quản lý Kho

Điện thoại: 0988543922- Email: chungle@namsaofood.com

Lê Thị Tú Như
Thủ kho

Điện thoại:0857241779- Email: nhulele2801@gmail.com

Bộ phận Chất lượng

Ngô Văn Hoài
Phụ trách bộ phận

Điện thoại: 0349326425- Email: ngohoai.fst@gmail.com

Trần Thị Tuyết Giang
Quality Control

Điện thoại: 0961838294- Email: tuyetgiangtran372@gmail.com

Bộ phận Bảo trì

NGUYỄN QUỐC KHOA
Trưởng Bộ phận

Điện thoại: 0983258759- Email: Nguyenquockhoa8759@gmail.com

Hồ Văn Tùng
Phó Bộ phận

Điện thoại: 0987719761.- Email: hovantung020190@gmail.com

Bộ phận Sản xuất

cao văn cường
Quản lý Xưởng Sản xuất

Điện thoại: 0966.735.465- Email: cuongcv@namsao.net

Huỳnh Hoài Linh
Quản lý Sản xuất

Điện thoại: 0326717433 – Email: huynhhoailinh97@gmail.com

Bộ phận Đóng gói

Phạm Huỳnh Xuân Lộc
Quản lý Xưởng Đóng gói

Điện thoại:0345468639- Email: xuanloc1999@gmail.com

Trần Hải Đăng
Phó QL Xưởng đóng gói

Điện thoại: 0326717433 – Email: tranhaidang72020@gmail

Nguyễn Thị Yến
Quản lý Đóng gói

Điện thoại: 0967149867 – Email: nguyenthiyencva@gmail.com

Bộ phận Bảo vệ

Nguyễn Hữu Điền
Đội trưởng

Điện thoại: 0966176767- Email: huudien290978@gmail.com

Bộ phận Bốc Khoán

NGUYỄN HOÀNG VŨ
tRƯỞNG NHÓM

Điện thoại: 0334150923- Email: hoangvu20052111@gmail.com

Thời gian còn lại của Tháng 7 năm 2022
 
 
hộp thư nhân viên

(Chú ý: Check Mail thường xuyên)

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG

tiến độ công việc

kế hoạch nhà máy

lịch làm việc các bộ phận

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

báo cáo chất lượng
thống kê tình hình xử lý sự cố

dự án